شورای گفتگو اتاق بازرگانی سمنان

09 آبان, 1399

#اعضای شورای گفتگو

Ad Sidebar

مصوبات و دستور جلسات اتاق سمنان

خبرنامه

تماس با ما

سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

کدپستی : 3519743515

تلفن :6 الی 33464002-023

نمابر : 33464500-023

info[at]seccima.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان