شورای گفتگو اتاق بازرگانی سمنان

09 آبان, 1399

قوانین مربوطه

 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان

مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذرماه 1373

 

ماده1- بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.

ماده2- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

ماده3- مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده می شود، در تهران می باشد.

ماده4- حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشور است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می باشد.

تبصره1- تاسیس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می باشد.

تبصره2- تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است.

تبصره3- نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیات رییس اتاق ایران است.

تماس با ما

سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

کدپستی : 3519743515

تلفن :6 الی 33464002-023

نمابر : 33464500-023

info[at]seccima.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه